Bezpečnost a zálohování dat


Zabezpečení osobních údajů

Na web prezentaci GXFAKTURY.CZ byla učiněna přísná opatření k ochraně zabezpečení osobních údajů uživatele a k dodržování Vašich požadavků týkajících se jejich použití. GXFAKTURY.CZ dodržuje přísná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů svých registrovaných uživatelů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. V rámci GXFAKTURY.CZ jsou data uložena na heslem chráněných serverech s omezeným přístupem. Vaše osobní údaje nejsou nikdy sdíleny třetími stranami bez Vašeho vědomí a souhlasu.

Šifrování a bezpečnost

Data jsou uložena na serverech naší společnosti. Veškerá komunikace mezi vaším počítačem a aplikací GALAXIMA FAKTURY probíhá šifrovaně přes HTTPS a hesla jsou ukládány šifrovaným způsobem. Šifrovaný přenos (SSL certifikátem) je podobný jako např. u internetového bankovnictví. Servery jsou chráněny bezpečnostním firewallem a pravidelně aktualizovány pro nonstop ochranu dat před hrozbami z internetu.

Zálohování dat

Veškerá data GXFAKTURY.CZ jsou automaticky replikována na další server. V případě výpadku elektrické energie, živelné pohromy nebo jiné technické závady, jsou vaše data v bezpečí. Data na serveru se zálohují jednou denně.Chci zasílat email novinky