BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Pojištění podnikatelů
V České republice je některé pojištění u podnikatelů povinné ze zákona, jiné si může podnikatel zvolit sám. Být pojištěn se vyplatí každému podnikateli, a to bez ohledu na to, jakou činností se zabývá.Přichází totiž do styku s lidmi, se kterými je právně zodpovědný. Navíc má také často movitý i nemovitý majetek, který je třeba chránit. A specielně pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu živelní škody a odcizení je velmi důležité a podnikatelé na něj často zapomínají....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Pojištění podnikatelů blog, článek

GDPR ve zdravotnictví
Ochrana osobních dat se vztahuje také na obor zdravotnictví. Také lékaři musí řešit nařízení o ochraně osobních údajů. Ti o svých pacientech sbírají obrovské množství údajů. Porušením může být i hlasitý hovor doktora s pacientem nebo nezajištěná kartotéka. Dlouhodobě se s účinností GDPR nic zásadního nezmění.Ochrana údajů musela být vždy, jenže ne vždy se dělala a dělá dobře....detailu článku Sdílejte na Facebooku

GDPR ve zdravotnictví blog, článek

Podnikání v důchodovém věku
O zahájení podnikání uvažují dva z deseti seniorů. Motivem už nejsou pouze dodatečné finanční zdroje.Podnikání seniorů má i společenský rozměr.Senioři chtějí být také prospěšní a udržovat si aktivní život.Zájem o služby seniorů neklesá, naopak do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Podnikání v důchodovém věku blog, článek

Pracovnělékařské posudky 2018
Povinnost pracovnělékařské prohlídky popisuje ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Zaměstnanec musí prohlídku absolvovat vždy před vznikem pracovního poměru, poměru obdobnému pracovněprávnímu, v některých případech i před vznikem dohody konané mimo pracovní poměr. Důležitý je pojem vznik pracovního poměru, dříve bylo nutné prohlídku absolvovat ne před vznikem pracovního poměru, ale před jeho uzavřením....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Pracovnělékařské posudky 2018 blog, článek

Daň z nemovitých věcí 2018
Do konce května 2018 musí všichni  poplatníci uhradit daň z nemovitých věcí. Finanční správa ČR zasílá v těchto dnech složenky s údaji k platbě přímo do schránek poplatníků. Pokud má poplatník zřízenou datovou schránku, údaje dorazí právě tam. Stejně tak nedorazí složenka těm, kteří zažádali o zasílání informací k platbě daně z nemovitých věcí e-mailem. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Daň z nemovitých věcí 2018 blog, článek

Netwalking u nás
Netwalking je trend chůze a síťování. Prospěšnost fyzické aktivity a riziko sedavého způsobu života řeší netwalking. V jednotlivých firmách, které pochopily, že zdraví zaměstnanci, kteří jsou v dobré kondici a práce je baví, jsou také pracovně výkonnější, efektivnější a pro firmy jsou celkově větším přínosem, se tak rodí programy a výzvy na podporu zdravějšího životního stylu. Nehledě na to, že zdraví zaměstnanci nepřinášejí ztráty související s pracovní neschopností a nemocenskou....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Netwalking u nás blog, článek

Nespolehlivé osoby
Nespolehlivých plátců ubylo, přibývá však nespolehlivých osob.Počet nespolehlivých osob překročil hranici dvou tisíc a za poslední dva měsíce se tak skoro zdvojnásobil.Nespolehlivé plátce začínají nahrazovat nespolehlivé osoby.Pokles celkového počtu nespolehlivých plátců DPH v ČR je prakticky optický klam. Obrovským tempem totiž přibývají tak zvané nespolehlivé osoby, tedy subjekty, které poté, co byly označeny za nespolehlivé plátce DPH, zrušily svoji registraci k DPH a tak přestaly být jejím plátcem, čímž se automaticky přesunuly mezi nespolehlivé osoby....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Nespolehlivé osoby blog, článek

Otcovská dávka
Otcovská dávkaS počátkem roku 2018 začaly účinkovat některé změny současného daňového zákona. Ulevit mají zejména rodinám s dětmi.V tomto roce jsou pro nás připraveny změny, které budou příznivé především pro rodiny s dětmi a pro osoby, které dlouhodobě pečují o své nemocné blízké.Úplnou novinkou je pak otcovská dávka....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Otcovská dávka blog, článek

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2018
V roce 2018 vzrostla průměrná mzda a spolu s ní i podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. V případě ztráty zaměstnání nebo ukončení podnikání obdrží uchazeči o zaměstnání v roce 2018 na podpoře více. Ovšem s omezenou možností přivýdělku. Nezbytným předpokladem pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je získání předchozích alespoň dvanácti měsíců důchodového pojištění, a to během dvou let před registrací do evidence úřadu práce. Dobu účasti na pojištění je možné získat zaměstnáním (ze kterého se odvádí sociální pojištění), samostatnou výdělečnou činností nebo dobrovolným důchodovým pojištěním....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2018 blog, článek

Kryptoměna v roce 2018
Na konci roku 2017 vyvrcholilo bitcoinové šílenství a je pravděpodobné, že se kryptoměnami začne zabývat více institucionálních investorů. Tento rok bude rokem velkého vstupu institucionálních investorů na trh s digitálními kryptoměnami. Objeví se nejrůznější investiční produkty související s Bitcoinem a dalšími virtuálními měnami. Analytici odhadují, že regulatorní orgány schválí první bitcoinový ETF v druhé polovině letošního roku či na začátku roku 2019....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Kryptoměna v roce 2018 blog, článek

E-recepty již v praxi
Elektronický recept je lékařem vydán v podobě speciálního kódu. Ten může být uveden na klasické papírové průvodce, v SMS zprávě, emailu nebo mobilní aplikaci. Na základě tohoto unikátního identifikátoru lékárník načte číselný kód a v Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚER) ověří, zda se recept v systému nachází a na jeho základě léky pacientovi vydá....detailu článku Sdílejte na Facebooku

E-recepty již v praxi blog, článek

Ekonomika 2018
Ekonomika 2018Svět vstoupil do roku, v němž uplyne deset let od pádu americké investiční banky Lehman Brothers. Hned první obchodní den tohoto roku uzavřel americký akciový index Nasdaq poprvé ve své historii nad úrovní sedmi tisíc bodů a ostatní indexy zaznamenávají dlouhodobě obdobný vývoj....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Ekonomika 2018 blog, článek

Důchodový věk podle nových pravidel
Důchodový věk má nová pravidla.  Od začátku roku 2018 už neplatí, že čerstvě narozené děti budou odcházet do důchodu až hluboko po dosažení 70. roku života.Nový systém pro stanovení tohoto věku, který začal platit od 1. ledna roku 2018, přinese změnu až lidem, kteří půjdou do penze po roce 2030. Do té doby důchodový věk poroste podle dříve platných pravidel a postupně se zastaví na 65 letech. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Důchodový věk podle nových pravidel blog, článek

Přilož a jdi - budoucnost nakupování v Česku
Jedná se o inovativní službu hypermarketů Albert, který začal koncem roku 2017 testovat v Nizozemsku placení touto metodou.Služba se nazývá TAP TO GO a spočívá v propojení bezkontaktní členské karty Albert s vaší platební kartou. Cílem je ještě rychlejší a jednodušší nákup bez nutnosti stát fronty. Při nákupu pak stačí jen přiložit kartu k elektronické cenovce u konkrétního zboží, o které jeví zájem, systém si za výrobek strhne peníze a zákazník může zboží uložit do tašky....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Přilož a jdi - budoucnost nakupování v Česku blog, článek

Třetí a čtvrtá vlna EET
V prosinci zrušil Ústavní soud některé části zákona o evidenci tržeb. Zrušil  například povinnost evidovat platby kartou či podmínky náběhu třetí a čtvrté vlny EET.  Zrušit třetí vlnu dva a půl měsíce před jejím spuštěním je ranou pro všechny poskytovatele pokladních systémů.Dle původních odhadů ministerstva se během třetí a čtvrté vlny mělo do EET zapojit skoro 300 tisíc podnikatelů....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Třetí a čtvrtá vlna EET blog, článek

Změny v zaměstnávání v roce 2018
Změny v zaměstnávání v roce 2018Změny v zaměstnaneckých benefitechNejzásadnější změny do oblasti zaměstnávání přináší takzvaný daňový balíček. Jde o novelu zákona o daních z příjmů vyhlášenou pod číslem 170/2017 Sb. Je účinná od 1. července 2017, avšak nejvíce změn se použije až pro období roku 2018.Dochází ke změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Změny v zaměstnávání v roce 2018 blog, článek

Mzda 2018
V roce 2018 bude výpočet čisté mzdy výhodnější pro rodiče s dětmi nebo pro zaměstnance s vysokými příjmy. Daňové si pohorší někteří zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek. Sjednaná hrubá mzda a čistá mzda na účet se liší o daňové odvody. Z hrubé mzdy je zaměstnanci odvedeno zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Pouze daň z příjmu fyzických osob může být po celý rok nulová a je možné dokonce obdržet daňový bonus. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Mzda 2018 blog, článek

Vstupní lékařská prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka Od 1. listopadu 2017 vchází v platnost novelizovaný zákon o specifických zdravotních službách v oblasti pracovnělékařské péče. Vstupní prohlídky popisuje ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Vstupní prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem nebo u praktického lékaře uchazeče (platí pro zaměstnavatele, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce v kategorii první).  ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Vstupní lékařská prohlídka blog, článek

Kontroly ČOI
ČOI kontroloři již mohou používat skrytou identitu.Novela zákona o České obchodní inspekci, která významně posiluje pravomoci inspekce, nabyla účinnosti 1. listopadu 2017.Inspektoři ČOI budou moct používat při kontrolách krycí prostředky, např. změněnou identitu.  Kontroloři budou moct také vstoupit i do uzamčených skladových prostor a provozovatelé webhostingu budou mít za povinnost identifikovat toho, kdo si webový prostor pronajímá....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Kontroly ČOI blog, článek

Samoobslužné nakupování
Samoobslužné nakupování Nakupování bez vykládání zboží na pás a platby u pokladní je stále populárnější. Lidé si sami z regálů vybírají, co nakoupí, zároveň si pak u pokladen cenu vybraného zboží naskenují a zaplatí. Dalším krokem k rychlejšímu a snadnějšímu nakupování se stávají skenery, s jejichž pomocí lze snímat cenu zboží přímo během nakupování....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Samoobslužné nakupování blog, článek


Zobrazit stránku

  1  2  3 další »»»


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. automatické párování dokladů s bankou, automatická kontrola údajů firmy, GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky