BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Novinky na GALAXIMA FAKTURY.CZ
Snažíme se pro naše uživatele a klienty vylepšovat celý systém pro tvorbu faktur, modernizujeme pracovní prostředí, pravidelně systém aktualizujeme a dbáme na zabezpečení celé databáze. Naším prvořadým cílem je, aby se vám pracovalo a tvořilo dobře a jednoduše. Rozšiřujeme základnu klientů, nyní pracujeme na jazykových verzích fakturace, postupně budeme zavádět anglickou a německou verzi dokladů, stejně tak budete mít možnost výběru slovenštiny....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Novinky na GALAXIMA FAKTURY.CZ blog, článek

Živnost řemeslná
Řemeslná živnost patří mezi živnosti ohlašovací. Týká se profesi jako je např. řezník, pekař, sklář či kadeřník. Kompletní přehled živností spadajících do této kategorie je uveden v příloze 1 živnostenského zákona. Pokud splníte stanovené podmínky, můžete většinu živností provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku. Živnost pak vzniká dnem ohlášení, tzn. že živnost můžete provozovat ihned po ohlášení, i když  ještě nemáte v ruce živnostenské oprávnění....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Živnost řemeslná blog, článek

Kdy zaměstnanec podává sám daňové prohlášení
Jste-li zaměstnaný, obvykle daně neřešíte.Automaticky vám to Vyřízuje mzdová účetní, vy musíte jen do 15. února podepsat předložené daňové přiznání. Jako zaměstnanec si můžete ročně přivydělat až 6 000 korun bez podávání daně. Tyto příjmy se sčítají z přivýdělků podnikatelských, z pronájmu i z takzvaných ostatních příjmů.Limit 6 000 korun za rok se týká zaměstnanců,penzisté a lidé na rodičovské dovolené mají hranici 15 000 korun....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Kdy zaměstnanec podává sám daňové prohlášení blog, článek

Novinky a změny v nemocenském pojištění pro rok 2018
Změny se týkají nově zavádených nemocenských dávek jako je otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Mění se i výše nemocenského a povinnosti nemocných.Nejzásadnější změna souvisí s novelou zákona o zaměstnanosti. Vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2017. Účinnost je v tomto případě stanovena již od 1. října 2017. Nejedná se sice o změnu v nemocenském pojištění, ale s dočasnou pracovní neschopností úzce souvisí....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Novinky a změny v nemocenském pojištění pro rok 2018  blog, článek

Výhodné bonusy zdravotních pojišťoven
Nabídka bonusů zdravotních pojišťoven je každý rok trochu jiná.Příspěvky na sport, očkování, prevenci, pro těhotné nebo třeba pro lidi s celiakií.S žádostí o příspěvek vaší zdravotní pojišťovny neotálejte. Pojišťovny totiž příspěvky vyplácejí až dodatečně, když předložíte účtenku nebo jiný doklad, který prokáže, jakou sumu jste za očkování, sport nebo třeba speciální druh stravy utratili. Všechny pojišťovny mají na bonusy rozpočet, který když se vyčerpá, proplácení se stopne. Hlídejte si také termín, do kterého je třeba o příspěvek požádat. U některých  pojišťoven jsou limity do konce kalendářního roku, u jiných máte jen tři měsíce. Pozor také na věkové limity....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Výhodné bonusy zdravotních pojišťoven blog, článek

Nejlepší investice do orné půdy
Nejlepší investice do orné půdyVysoké popularitě se v současné době těší orná půda. Dlouhodobě si uchovává hodnotu a generuje výnos z pachtovného. Výnosu navíc lze dosáhnout výkupem a scelováním menších políček.Růst tržní ceny orné půdy byl v uplynulých letech mimořádný. Hlad po výnosech žene v době nulových úrokových sazeb nahoru ceny všech nemovitostí. Se zemědělskou půdou to není jinak. Trh se ale nejspíš už začíná přehřívat, podle mnohých expertů cena půdy v tomto roce nejspíš už moc stoupat nebude....detailu článku Sdílejte na Facebooku

 Nejlepší investice do orné půdy blog, článek

Zkušební doba
Zkušební doba je období,během kterého zaměstnanec a zaměstnavatel zjišťují ,zda budou v pracovním poměru pokračovat,nebo zda v něm pokračovat nebudou.Pak může jeden nebo druhý pracovní poměr bez vysvětlování okamžitě ukončit.Jak dlouhá může být zkušební doba? Může ji zaměstnavatel prodloužit nebo zopakovat, když povýšíte nebo změníte druh práce? Máte nárok na dovolenou a nemocenskou? Jak dát ve zkušební době výpověď?...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Zkušební doba blog, článek

Program Dešťovka
Program DešťovkaV dotačním programu, který startuje letos v dubnu, je připraveno sto milionů korun pro ty, kdo podpoří zachytávání dešťové vody a její využívání na zalévání zahrady nebo splachování WC.  Patříte-li mezi ekology, chcete-li šetřit a není vám lhostejné, že záchod splachujete pitnou vodou,je tu skvělá příležitost.Stát chystá nové dotace, které podpoří nádrže na zachytávání dešťové vody nebo systémy, které umožňují splachovat WC už použitou vodou, třeba ze sprchy. Program dostal jméno Dešťovka....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Program Dešťovka blog, článek

Sociální pojištění OSVČ
Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Povinnost odvádět částky je pro OSVČ uložena rozdílně pro důchodové pojištění (spolu s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti) a pro nemocenské pojištění. Platba pojistného na důchodové pojištění je ve většině případů povinná, do nemocenského pojištění se OSVČ zapojuje dobrovolně.Jestliže OSVČ nedoloží, že je její činnost vedlejší, je považována za hlavní. V prvním roce podnikání hradí minimální zálohy, v dalších letech na základě dosažených příjmů, alespoň však ve výši minimálních záloh....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Sociální pojištění OSVČ blog, článek

Bezpečnostní schránky v bankách
Bezpečnostní schránky jsou malé trezory, které si klienti pronajímají a mohou do nich ukládat cenné předměty, jež se z nejrůznějších důvodů obávají mít uloženy u sebe doma nebo v sídle svojí společnosti.Tato služba doplňuje a kompletuje nabídku bankovních služeb. Není ovšem nabízena všemi obchodními bankami. Bezpečnostní schránky pronajímá například Komerční banka, Česká spořitelna nebo ČSOB.Avšak ani ty banky, které bezpečnostní schránky pronajímají, je nenabízejí na každém ze svých obchodních míst. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Bezpečnostní schránky v bankách blog, článek

Kontroly EET v terénu a na co nezapomenout
  Úředníci finanční správy ČR a pracovníci Celní správy ČR provádějí kontrolní nákupy a ověřují, zda podnikatel plní všechny povinnosti v rámci EET. Kontrolor nesmí v průběhu nákupu tajně pořizovat zvukové či video záznamy. A pokud chce celý kontrolní nákup natáčet ( pořizovat zvukový záznam či videozáznam), musí o tom prodávajícího předem uvědomit, to dává za povinnost daňový řád. Jesliže kontrolor provede nákup u zboží, které lze vrátit, od smlouvy odstoupí.Kontrolor by měl odstoupit od smlouvy ihned potom, co může ověřit údaje z kontrolního nákupu. V případě zjednodušeného režimu to může být až po pěti dnech, a to podle pravidel daňového řádu. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Kontroly EET v terénu a na co nezapomenout blog, článek

Podnikání a OSVČ na mateřské dovolené v roce 2017
Peněžitá pomoc v mateřství u OSVČPracujete jako OSVČ, a zajímalo by vás, zda budete mít v roce 2017 nárok na „mateřskou“ (tedy peněžitou pomoc v mateřství). A kolik peněz byste mohli dostat? Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka vyplácená především ženám (nárok má ale i otec dítěte), v souvislosti s porodem, a péčí o dítě po porodu. Tato dávka se hradí na základě nemocenského pojištění. Při narození jednoho dítěte je PPM v délce 28t týdnů. Při narození dvou a více dítě (třeba na dvojčata), je PPM v délce 37 týdnů.Pokud by o PPM žádal otec dítěte, pak má nárok na PPM v délce 22 týdnů. Otec dítěte ale může o „mateřskou“ požádat až po skončení šestého týdne po porodu. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Podnikání a OSVČ na mateřské dovolené v roce 2017  blog, článek

Pracovní morálka zaměstnanců
Čeští zaměstnanci tráví v práci hodně času, ale ne všechen využijí efektivně.Podle průzkumu velkých firem loni v práci denně prolelkovali či promrhali mimopracovními aktivitami v průměru 58 minut, o šest minut více než v předchozím roce.Pracovní nasazení a morálku svých zaměstnanců se snaží v Česku monitorovat zhruba každá druhá firma. Za největší problém zaměstnavatelé považují, že řada pracovníků si vyřizuje své soukromé věci v pracovní době nebo že brouzdají po internetu na služebním počítači. Využívají pracovní doby k vyřizování soukromých věcí .Mnoha podnikatelům vadí zneužívání výpočetní techniky ke stahování nejrůznějšího softwaru, filmů nebo hudby, nebo že zaměstnanci zneužívají pro vlastní účely firemní vozy.Každá pátá malá nebo střední firma má také zkušenost s vyřizováním si soukromých hovorů přes firemní telefony nebo zneužívání tiskáren....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Pracovní morálka zaměstnanců blog, článek

Druhá vlna EET a podnikání
Druhá vlna EET startuje od března 2017 a týká se zhruba 250 tisíc podnikatelů. Tisíce podnikatelů však ještě nepožádaly o vydání autentizačních údajů. Finanční správa proto podnikatele opakovaně vyzývá, aby o autentizační údaje požádali co nejdříve. Mohou tak učinit pouze dvěma způsoby. Buď o údaje požádají osobně na finančním úřadě či elektronicky přes Daňový portál. Jiné alternativy nejsou přípustné. Jak tedy o údaje požádat? Možnosti, jak lze o údaje požádat, existují dvě. Buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Druhá vlna EET a podnikání blog, článek

Hypotéka a rozvod
Hypotéka v naší zemi často vydrží déle než manželství. Téměř polovina manželství končí v ČR rozvodem, proto se nabízí otázka, co si v takovou chvíli počít s hypotékou. Mnoho lidí se mylně domnívá,že v případě rozvodového vypořádání je z hypotéky automaticky vyvázán ten z manželů, který hypotéku nepřevzal. Pro banku však není rozvodové vypořádání nijak závazné. S rozvodem často souvisí povinnost hradit výživné na dítě. Vezmeme-li v úvahu muže, který se rozvedl, platí výživné a má novou rodinu, banka mu v případě nové žádosti o hypotéku kromě paušálních nákladů na osoby v jeho stávající domácnosti samozřejmě započte k tíži i výživné. Z hlediska bonity je na tom tedy hůř. Záleží však na příjmech celé domácnosti. Pokud má nová partnerka příjmy, získat novou hypotéku nemusí být problém. Pokud je ale doma s dítětem, situace je komplikovanější....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Hypotéka a rozvod blog, článek

Jak správně investovat?
Investování je dnes běžnější a častější než spoření.Spořicí účty či stavební spoření využívají především ti, kdo nechtějí postupovat žádné riziko.Uložíte-li peníze na spořicí produkt, musíte počítat s velmi nízkým zhodnocením,Maximální úroky na spořicích účtech se v současné době pohybují kolem 0,5 procenta ročně. Investování přináší sice vyšší riziko, ale zároveň i vyšší zhodnocení. V Česku jsou oblíbené podílové fondy.Za peníze si koupíte podílové listy fondu. Buď jednorázově, nebo je nakupujete průběžně nebo kombinovaně. O tom, jestli při prodeji podílového listu vyděláte nebo proděláte a jak moc, rozhoduje aktuální kurz daného listu....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Jak správně investovat? blog, článek

Z psychologie - Work-life balance a podnikání
Worklife balance, neboli nalezení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Ožehavé téma pro podnikatele a lidi pracující na volné noze, pro něž bývá hranice mezi prací a osobním životem poměrně tenká.Motivací podnikatelů je nalezení způsobu, jak pracovat 12 hodin denně, ideálně včetně víkendů, a ještě být šťastný. Věci jako home office, zákaz doručování e-mailů po pracovní době (ideálně daný zákonem jako nově ve Francii) a programy pro zaměstnávání novopečených matek na částečné úvazky však nic moc neřeší. Samotný čas je totiž jen podružným problémem. Tím klíčovým je totiž psychika.Pokud zrovna netrpíte disociativní poruchou identity (ta se podle odhadů týká 1 % až 5 % populace, což není vůbec málo), tak máte jen jednu osobnost, jedno prožívání, jedny vzpomínky a jednu psychosomatiku. A je celkem fuk, jestli jste v danou dobu doma anebo v práci. ...detailu článku Sdílejte na Facebooku

Z psychologie - Work-life balance a podnikání blog, článek

Kdy a proč se stát plátcem DPH?
DPH - Daň z přidané hodnoty je stanovena zákonem č. 235/2004 Sb. Vztahuje se na dodání zboží, převod nemovitosti, poskytnutí služby za úplatu a pořízení zboží z EU nebo dovoz zboží do ČR. Znamená, že ke jmenovaným položkám je připočteno určité procento, které zvýší jejich cenu. Uvedené procento je příjmem státu. Protože daň obsaženou ve zboží běžný občan prostě zaplatí, musí ten, kdo prodal nebo poskytl službu, nějakým způsobem daň odvést státu. Zaúčtuje tedy daň, kterou obdržel od konečného spotřebitele (zákazníka) a poukáže státu nebo naopak požádá stát o proplacení přebytku v případě, že sám zaplatil víc daně, než obdržel. Pokud je plátcem DPH. Pokud není plátcem DPH, daň neodvádí ani nedostává zpět.Každý, kdo vyvíjí ekonomickou činnost (nikoliv občan jako fyzická osoba) a tedy podniká a vede účetnictví či účetní evidenci, může být plátcem dobrovolně....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Kdy a proč se stát plátcem DPH? blog, článek

Daň z nabytí nemovité věci
Od 1. listopadu 2016 vstupuje v platnost novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Dne 5. srpna 2016 byl ve sbírce listin vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.Zásadní změnou je, že poplatníkem daně bude kupující .Sazba se nemění, zůstává čtyřprocentní.Budete-li v blízké době kupovat nemovitost, přibydou vám další starosti a administrativa s daní z nabytí nemovitých věcí. Kupující bude povinen podat daňové přiznání a zaplatit daň.Od novely se očekává větší transparentnost a lepší výběr daně. Pro úřady je kupujícího jednodušší dohledat. Předpokládají, že kupující žije buď přímo v koupeném domě nebo je jeho bydliště dohledatelné v katastru nemovitostí....detailu článku Sdílejte na Facebooku

Daň z nabytí nemovité věci blog, článek


Zobrazit stránku

  1  2  3


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. automatické párování dokladů s bankou, automatická kontrola údajů firmy, GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky