BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Centrální evidence závětí blog, článek

Centrální evidence závětí
Sdílejte na Facebooku

Centrální evidence závětí

Centrální evidence závětí (ve zkratce CEZ) je neveřejný seznam vedený
od 1. ledna 2001 v elektronické podobě Notářskou komorou České republiky.

V CEZ jsou evidovány závěti, listiny o vydědění a od 1. ledna 2005 také listiny o ustanovení správce dědictví, které
-  jsou sepsány ve formě notářského zápisu,
-  jsou uloženy v notářské úschově,
-  byly převzaty okresními soudy od bývalých státních notářství.

Obdobným seznamem na Slovensku je Notársky centrálny register závetov, zřízený od 1. ledna 2003.

Evidované listiny

Centrální evidence závětí se skládá ze dvou oddělených evidencí.

V první části jsou evidovány
- závěti
- listiny o vydědění
- listiny o odvolání závěti
- listiny o zrušení listiny o vydědění

V druhé části jsou evidovány
- listiny o ustanovení správce dědictví
- listiny o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví
- listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví

O každé evidované listině jsou v CEZ uvedeny základní údaje o jejím pořizovateli :jméno, příjmení, bydliště a datum narození, popřípadě též rodné číslo a o místu uložení listiny (jméno, příjmení a adresa notáře nebo název a adresa soudu a běžné číslo seznamu závětí).

Přístup do evidence

Za života pořizovatele má k údajům o listinám v CEZ přístup pouze notář, u něhož je dotyčná listina uložena, a Notářská komora České republiky.

Po smrti pořizovatele sdělí Notářská komora České republiky údaje o evidovaných listinách na žádost pouze:

- soudnímu komisaři pověřenému provedením úkonů v řízení o dědictví po
   příslušném zůstaviteli
- soudu či správnímu úřadu
- osobě, která prokáže právní zájem (pouze v případě závětí a dalších listiny
   evidovaných v první části CEZ; údaje o listinách o ustanovení správce  
   dědictví sdělí žadateli kterýkoliv notář)

Lustraci v CEZ provádí soudní komisař neprodleně po převzetí spisu od soudu.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky