BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Daň z nemovitých věcí 2018 blog, článek

Daň z nemovitých věcí 2018
Sdílejte na Facebooku

Do konce května 2018 musí všichni  poplatníci uhradit daň z nemovitých věcí.

Finanční správa ČR zasílá v těchto dnech složenky s údaji k platbě přímo do schránek poplatníků.

Pokud má poplatník zřízenou datovou schránku, údaje dorazí právě tam.

Stejně tak nedorazí složenka těm, kteří zažádali o zasílání informací k platbě daně z nemovitých věcí e-mailem.

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do čtvrtka 31. května 2018.
A to v případě, že nebude částka daně vyšší než 5000 Kč.
Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, je splatná ve dvou splátkách.
A to do 31. května a do 30. listopadu.
Poplatník ji však může v termínu do 31. května zaplatit i najednou.

Jakým způsobem daň zaplatit?
1.Bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
2.Na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou
3.Prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2018; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou),
4.Hotově v pokladně finančního úřadu.

Jaké jsou sankce u pozdní platby?

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 0,05 %), zvýšené o 14.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky