BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Druhá vlna EET a podnikání blog, článek

Druhá vlna EET a podnikání
Sdílejte na Facebooku

Druhá vlna EET startuje od března 2017 a týká se zhruba 250 tisíc podnikatelů.

Tisíce podnikatelů však ještě nepožádaly o vydání autentizačních údajů.

Finanční správa proto podnikatele opakovaně vyzývá, aby o autentizační údaje požádali co nejdříve.
Mohou tak učinit pouze dvěma způsoby.

Buď o údaje požádají osobně na finančním úřadě či elektronicky přes Daňový portál.
Jiné alternativy nejsou přípustné.

Jak tedy o údaje požádat?

Možnosti, jak lze o údaje požádat, existují dvě.
Buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky),
nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Jiným způsobem požádat o údaje, například datovou schránkou nebo papírově, to není možné.

Žádost o autentizační údaje podaná nepodporovaným způsobem je vadná a správce daně nebude moci autentizační údaje přidělit.
Podatel, který podá žádost nepodporovaným způsobem, bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Uvedenou vadu lze odstranit podáním nové žádosti o autentizační údaje, a to jedním z výše uvedených, zákonem stanovených způsobů.

K čemu slouží autentizační údaje?

Přes autentizační údaje se podnikatelé následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb.
V ní musí ještě před startem evidence vyplnit údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby.
Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v dané aplikaci získat digitální certifikát.

V našem on-line systému GALAXIMA FAKTURY Vám nabízíme propojení s EET v každé variantě účtu, stačí jen nahrát přidělený certifikát s koncovkou p12 při nastavení EET.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky