BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Hypotéka a rozvod blog, článek

Hypotéka a rozvod
Sdílejte na Facebooku

Hypotéka v naší zemi často vydrží déle než manželství.
Téměř polovina manželství končí v ČR rozvodem, proto se nabízí otázka, co si v takovou chvíli počít s hypotékou.
Mnoho lidí se mylně domnívá,že v případě rozvodového vypořádání je z hypotéky automaticky vyvázán ten z manželů, který hypotéku nepřevzal.
Pro banku však není rozvodové vypořádání nijak závazné.

S rozvodem často souvisí povinnost hradit výživné na dítě. Vezmeme-li v úvahu muže, který se rozvedl, platí výživné a má novou rodinu, banka mu v případě nové žádosti o hypotéku kromě paušálních nákladů na osoby v jeho stávající domácnosti samozřejmě započte k tíži i výživné. Z hlediska bonity je na tom tedy hůř. Záleží však na příjmech celé domácnosti. Pokud má nová partnerka příjmy, získat novou hypotéku nemusí být problém. Pokud je ale doma s dítětem, situace je komplikovanější.

Je-li muž rozvedený a novou rodinu nemá, banky mu samozřejmě opět započtou placené výživné k tíži bonity.
V takovém případě je ale posuzován jako jednočlenná domácnost, což z pohledu paušálních nákladů na domácnost a na osoby žijící v domácnosti znamená, že se tyto náklady výrazně sníží.

Je pro živitele rodiny s průměrnými příjmy vůbec možné finančně zvládnout výživné i novou rodinu s případnou novou hypotékou? Určitě ano. Muži s průměrným příjmem platícímu výživné na dítě z předchozího manželství tímto závazkem sice klesá bonita, ale jeho nová žena na mateřské dovolené může tento výpadek příjmů kompenzovat třeba peněžitým příspěvkem v mateřství a následně rodičovským příspěvkem. Z pohledu banky tak rodina může nakonec mít celkem slušnou bonitu.
Pokud se k tomu ovšem ještě přidá nevypořádaná hypotéka z předchozího svazku, pak je situace mnohem komplikovanější,alespoň do doby než se vypořádá původní závazek.


Když se manželé rozvádí, probíhá vypořádání majetku a závazků. Pokud mají například byt financovaný společnou hypotékou, tak se zpravidla dohodnou, že jeden z nich si nechá byt a tedy i hypotéku a s druhým se nějak vyrovná.
Dohodne se to většinou u soudu v podmínkách vzájemného vypořádání.
Zde se však často objevuje jeden zásadní omyl. Klienti banky se domnívají, že když si jeden z nich nechá byt a převezme hypotéku, tak ten druhý automaticky už žádný závazek nemá.

Banka totiž musí spoludlužníka nejdříve z úvěru vyvázat, což udělá pouze tehdy, když druhý z manželů doloží, že má bonitu dostatečnou pro splácení úvěru.
Pokud nebude jeden z manželů schopen doložit dostatečnou bonitu, tak banka druhého z manželů z úvěru nevyváže.
I když je tedy dohoda o vypořádání majetku soudem posvěcená včetně toho, že jeden z nich převezme úvěr, nemá to ve vztahu k bance žádnou váhu.
Banka tím není nijak vázána a nutno dodat, že tak je to správně.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky