BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Jak správně investovat? blog, článek

Jak správně investovat?
Sdílejte na Facebooku

Investování je dnes běžnější a častější než spoření.

Spořicí účty či stavební spoření využívají především ti, kdo nechtějí postupovat žádné riziko.Uložíte-li peníze na spořicí produkt, musíte počítat s velmi nízkým zhodnocením,Maximální úroky na spořicích účtech se v současné době pohybují kolem 0,5 procenta ročně.
 
Investování přináší sice vyšší riziko, ale zároveň i vyšší zhodnocení. V Česku jsou oblíbené podílové fondy.

Za peníze si koupíte podílové listy fondu. Buď jednorázově, nebo je nakupujete průběžně nebo kombinovaně. O tom, jestli při prodeji podílového listu vyděláte nebo proděláte a jak moc, rozhoduje aktuální kurz daného listu.

Investování do podílového fondu nabízí banky, pojišťovny, penzijní nebo investiční společnosti. Při správně zvoleném produktu a jeho nastavení lze dlouhodobě dosahovat zajímavého zhodnocení. Ovšem je potřeba znát základní pravidla.

Platí, že nižší očekávané riziko přináší nižší očekávaný výnos a obráceně. Jinak se investují peníze na vytvoření krátkodobé rezervy, jinak na střednědobý horizont a jinak na dlouhodobý. Investiční riziko lze snížit pravidelným investováním a diversifikací, tedy rozložením portfolia.

Na trhu můžete najít zpravidla tři druhy portfolií.
Konzervativní portfolio, jehož úkolem je především ochrana majetku proti inflaci. Zhodnocení je tedy poměrně nízké. Hodí se především pro investory, kteří chtějí zhodnocovat finance na krátkou dobu s nízkým rizikem.
Dynamické portfolio se hodí pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili potenciál růstu svých peněz.
V rámci vyváženého portfolia investoři získají vyvážený poměr mezi rizikem a potenciálním zhodnocením ve střednědobém horizontu.

Investovat můžete jednorázově, ale i pravidelně.
U jednorázové investice však hrozí, že investujete veškeré prostředky v momentu, kdy trh začne klesat a může trvat dlouhou dobu, než se dostane zpět na hodnoty z období investice.
Na druhou stranu, pokud se vám povede investovat ve správný okamžik, můžete očekávat během krátké doby zajímavé zhodnocení.

U pravidelných investic jsou tedy rizika zpravidla nižší z důvodu průměrování ceny nákupu podílových listů.

Finanční trhy fungují ve vlnách, tomu se říká volatilita.
Čím je větší volatilita, tím také kurz kolísá ve větším rozpětí.
Konzervativní portfolia mají nízkou volatilitu, dynamická naopak. Ovšem právě díky výkyvům se realizuje zisk.

Chytří investoři investují, pokud jsou trhy dole a podílové listy jsou levné. Prodávají, jakmile jsou podílové listy drahé.

Výhodou investování je i daňové osvobození v určitých případech.
Například, pokud doba mezi nabytím cenných papírů a jejich prodejem přesáhne tři roky. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí také v případě, pokud je příjem z prodeje cenných papírů za kalendářní rok do sto tisíc korun.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky