BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Kontroly EET v terénu a na co nezapomenout blog, článek

Kontroly EET v terénu a na co nezapomenout
Sdílejte na Facebooku

Úředníci finanční správy ČR a pracovníci Celní správy ČR provádějí kontrolní nákupy a ověřují, zda podnikatel plní všechny povinnosti v rámci EET.
 
Kontrolor nesmí v průběhu nákupu tajně pořizovat zvukové či video záznamy. A pokud chce celý kontrolní nákup natáčet ( pořizovat zvukový záznam či videozáznam), musí o tom prodávajícího předem uvědomit, to dává za povinnost daňový řád.
Jesliže kontrolor provede nákup u zboží, které lze vrátit, od smlouvy odstoupí.
Kontrolor by měl odstoupit od smlouvy ihned potom, co může ověřit údaje z kontrolního nákupu. V případě zjednodušeného režimu to může být až po pěti dnech, a to podle pravidel daňového řádu.


A jak dopadly první kontroly?

Nejčastěji podnikatelé nevystavili účtenku. Za nevystavení účtenky přitom hrozí pokuta až půl milionu korun.
Dále prodejci často chybují v údajích na účtence, respektive některé věci zapomínají uvést. Například u data a času neuvádí vteřiny či na účtence netisknou, že tržbu evidují v běžném nebo zjednodušeném režimu.
Na účtence by přitom mělo být dle zákona o evidenci tržeb vytištěno alespoň 10 požadovaných údajů.

Dálším prohřeškem je neumístění informačního oznámení. U tohoto pochybení hrozí sankce do výše 50 tisíc korun. Oznámení musí být dostatečně viditelné a čitelné. U tržeb evidovaných na internetu je nutné toto informační oznámení také umístit na web.


Stejně častým prohřeškem jako je neumístění informační cedule, se stalo nezaslání údajů o tržbě do systému EET. Podobně jako v případě nevydání účtenky hrozí i za nezaslání datové zprávy sankce ve výši půl milionu korun.

Nesplnění oznamovací povinnosti o provozovnách je dalším zjištěným pochybením podnikatelů.Nezapomeňte proto nahlásit info o provozovnách!

Po získání autentizačních údajů podnikatelé musí finančnímu úřadu zaslat prostřednictvím aplikace EET údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby nebo v nichž přijímají evidované tržby.
Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká.

Pozor ale na to, že pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Toto vymezení vychází z výkladu občanského zákoníku a nejde o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona.

Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.V aplikaci EET jsou o provozovnách zadávány poplatníkem tyto údaje:

Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
Stav: aktivní/přerušená/zrušená
Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
Lokalizační údaj podle typu provozovny:

-stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ),

-mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace,

-virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně je po zadání údajů přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které poplatník musí uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny.


Poskytuje-li poplatník služby u zákazníka a nemá-li provozovnu ve smyslu živnostenského zákona, zaeviduje poplatník v aplikaci EET provozovnu na adrese sídla podnikatele.

 


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky