BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Mzda 2018 blog, článek

Mzda 2018
Sdílejte na Facebooku

V roce 2018 bude výpočet čisté mzdy výhodnější pro rodiče s dětmi nebo pro zaměstnance s vysokými příjmy.
Daňové si pohorší někteří zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek.

Výpočet skutečné mzdy
Sjednaná hrubá mzda a čistá mzda na účet se liší o daňové odvody.
Z hrubé mzdy je zaměstnanci odvedeno zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob.
Pouze daň z příjmu fyzických osob může být po celý rok nulová a je možné dokonce obdržet daňový bonus.
Zdravotní pojištění musí být vždy placeno a sociální pojištění se platí během roku do maximálního vyměřovacího základu.
Za odvod daní ze mzdy za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel.


Zdravotní pojištění

Zaměstnanci je z hrubé mzdy odváděno na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy.
Dalších 9 % na zdravotním pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné odpočty nebo slevy.

Zdravotní pojištění bude muset být v roce 2018 zaplaceno alespoň z minimální mzdy ve výši 12 200 Kč, dopočet do minima (do částky 1 647 Kč v roce 2018) jde na vrub zaměstnance, zaměstnavatelé odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 %.
Pouze u státních pojištěnců (např. studentů či penzistů) se zdravotní pojištění platí ze skutečné hrubé mzdy.

Sociální pojištění

Na sociálním pojištění je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo 6,5 % z jeho hrubé mzdy, dalších 25 % na sociálním pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel.
Také při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné odpočty nebo slevy.
Sociální pojištění se však vždy platí ze skutečné hrubé mzdy, a to i při práci na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 12 200 Kč.
V roce 2018 se bude sociální pojištění platit maximálně z částky 1 438 992 Kč.
Naposledy se zaplatí sociální pojištění (placené zaměstnancem i zaměstnavatelem) za měsíc, kdy je dosaženo tohoto maximálního vyměřovacího základu a v následujících měsících se již sociální pojištění neplatí.

Daň z příjmu


I v roce 2018 se bude daň z příjmu fyzických osob platit ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociálním pojištění a zdravotním pojištění, přičemž superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru.
Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %.
Z hrubé měsíční mzdy nad 119 916 Kč se bude v roce 2018 odvádět ještě 7% solidární daň.
Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele.
Nárok na měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč mají všichni zaměstnanci.
Studenti mají nárok na měsíční slevu ve výši 335 Kč, příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně na daňovou slevu ve výši 210 Kč a příjemci invalidního důchodu třetího stupně na daňovou slevu ve výši 420 Kč, na průkaz ZTP/P náleží daňová sleva 1 345 Kč.

Daňové zvýhodnění

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti.
Na první dítě bude v roce 2018 činit 1 267 Kč (o 150 Kč více než v roce 2017), na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě potom 2 017 Kč.
Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak náleží daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky