BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Podnikání a OSVČ na mateřské dovolené v roce 2017  blog, článek

Podnikání a OSVČ na mateřské dovolené v roce 2017
Sdílejte na Facebooku

Peněžitá pomoc v mateřství u OSVČ
Pracujete jako OSVČ, a zajímalo by vás, zda budete mít v roce 2017 nárok na „mateřskou“ (tedy peněžitou pomoc v mateřství). A kolik peněz byste mohli dostat?
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka vyplácená především ženám (nárok má ale i otec dítěte), v souvislosti s porodem, a péčí o dítě po porodu. Tato dávka se hradí na základě nemocenského pojištění. Při narození jednoho dítěte je PPM v délce 28t týdnů. Při narození dvou a více dítě (třeba na dvojčata), je PPM v délce 37 týdnů.

Pokud by o PPM žádal otec dítěte, pak má nárok na PPM v délce 22 týdnů. Otec dítěte ale může o „mateřskou“ požádat až po skončení šestého týdne po porodu. Těhotná žena si o PPM může požádat již 6 – 8 týdnů před porodem (konkrétní termín si volí sama po konzultaci se svým lékařem – stanovení termínu porodu).

Kdy má nárok na mateřskou OSVČ?
Samostatně výdělečná osoba může mít nárok na „mateřskou“ při splnění podobných podmínek, jako zaměstnanci. Nárok na PPM má OSVČ pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění po dobu nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech. A současně pokud si nemocenské pojištění platí nejméně 180 dní v posledním roce.

Nemocenské pojištění OSVČ v roce 2017
Zatímco zdravotní a sociální pojištění si OSVČ musí platit povinně, to nemocenské je dobrovolné. Záleží tedy na rozhodnutí konkrétní osoby, zda si nemocenské platit bude nebo ne. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2017 ve výši 115 Kč (stejné jako v roce 2016).
Platí, že nemocenské pojištění je 2,3%, maximální výše se pak odvíjí do maximálního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění což je v roce 2017 částka 1 359 552 Kč, tedy 113 296 Kč měsíčně. Nemocenské pojištění je pak 2605 Kč.
OSVČ si ale nemůže hradit nemocenské v „libovolné“ výši. Maximální výše nemocenského pojištění, jaké si OSVČ může platit, je navázána na přehled o příjmech a výdajích OSVČ.


Podnikání na mateřské u OSVČ
V souvislosti s nárokem na peněžitou pomoc v mateřství, pak pro OSVČ platí i omezení možnosti podnikat i během „mateřské“. V době, kdy OSVČ čerpá PPM, nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Tedy podobně, jako zaměstnankyně na mateřské dovolené, nesmí vykonávat dané zaměstnání.

Rodičovský příspěvek pro OSVČ
Pokud samostatně výdělečná osoba (OSVČ) nemá nárok na PPM (nebo po jejím skončení), má nárok na rodičovský příspěvek. U něj pak již nehraje roli, zda si podnikatel platí nemocenské (nebo jiné) pojištění. Nehraje zde roli ani výše příjmu (jako je tomu u jiných sociálních dávek).

Rodičovský příspěvek je 220 000 Kč. Může být na 4 roky (prvních 9 měsíců 7600 Kč, zbytek doby do 4 roků dítěte pak 3800 Kč). Nebo jen na cca 19 měsíců, kdy je ve výši 11500 Kč měsíčně. Nebo i jakákoliv varianta mezi touto o minimální a maximální částkou RP.
Pokud OSVČ nemá nárok na PPM, pak si ale zpravidla ani nemůže zvolit délku rodičovské. Pokud je ale současně možné alespoň u jednoho z rodičů stanovit vyměřovací základ, pak je možnost volby RP. Takže stačí, pokud je třeba otec dítěte zaměstnaný a pak si i žena OSVČ (která neměla nárok na PPM), může zvolit délku rodičovské.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky