BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Podnikání v důchodovém věku blog, článek

Podnikání v důchodovém věku
Sdílejte na Facebooku

O zahájení podnikání uvažují dva z deseti seniorů.
Motivem už nejsou pouze dodatečné finanční zdroje.
Podnikání seniorů má i společenský rozměr.
Senioři chtějí být také prospěšní a udržovat si aktivní život.
Zájem o služby seniorů neklesá, naopak do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let.
Chtějí být stále psychicky i fyzicky aktivní.
 
Důvodem pro stále zvyšující se počet podnikajících seniorů je také fakt, že do důchodového věku se dostává nadšená podnikatelská generace 90. let.
Z pohledu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je z počtu 991 tisíc aktivních OSVČ již 190 tisíc starších 61 let.
Během deseti let jich ale bude v absolutním počtu dvojnásobek.

Udržet seniory v aktivní ekonomické činnosti se musí stát celospolečenským tématem. Jejich rychlý úbytek jakožto živnostníků by měl přímý dopad na obslužnost regionů, neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla nebo malého zemědělství.

Data o podnikání seniorů potvrzuje i Český statistický úřad. Poslední výzkum ukázal, že počet lidí, kteří začnou podnikat v důchodovém věku, se stále zvyšuje.
Mezi lidmi důchodového věku vzrostl podíl podnikatelů víc než o polovinu.
Podnikatelů ve věku 60 a více let přibylo v období roků 2010 až 2017 celkem 41,2 tisíce.

O podnikání projevují zájem také lidé starší 64 let a lidé, kteří jsou v předdůchodovém věku.
Pokud se pustí do podnikání, pak očekávají zejména podporu od rodiny, ale rovněž nestranné informace o možnostech i povinnostech spojených s malým byznysem.
Senioři chtějí podnikat nejvíce v oblasti drobného maloobchodu.

Z pohledu času převládá u seniorů zájem o práci na 5 až 8 hodin denně.
Největší zájem mají o malý obchod, administrativu, pedagogiku, drobnou výrobu a poradenství.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky