BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Pojištění podnikatelů blog, článek

Pojištění podnikatelů
Sdílejte na Facebooku

Pojištění v podnikání

V České republice je některé pojištění podnikatelů povinné ze zákona, jiné si může podnikatel zvolit sám.

Být pojištěn se vyplatí každému podnikateli, a to bez ohledu na to, jakou činností se zabývá.

Přichází totiž do styku s lidmi, se kterými je právně zodpovědný.
Navíc má také často movitý i nemovitý majetek, který je třeba chránit.

A specielně pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu živelní škody a odcizení je velmi důležité a podnikatelé na něj často zapomínají.
 
Přitom toto přerušení může způsobit větší újmu než samotná škoda na majetku.  
Pokud podnikatel nemá sjednáno pojištění přerušení provozu, firma takovou situaci nemusí unést a mnohdy svou činnost musí ukončit.

V současné době se v souvislosti s přibývajícími daty a informacemi zvyšuje také poptávka po pojištění kybernetických rizik.
Toto pojištění je reakcí na požadavky klientů v souvislosti s implementací nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 Evropské unie (GDPR), které výrazně zpřísňuje požadavky na ochranu osobních údajů.

Každý lékař, advokát, orgány státní správy, banka, pojišťovna, ale i například autoservis nebo restaurace používá pro svůj chod nějaký software.
A téměř každý občan jim pak poskytuje nějaké své osobní údaje například prostřednictví platební nebo zdravotní karty.
Předpokládá se, že význam pojištění kybernetických rizik bude v budoucnu srovnatelný například s pojištěním motorových vozidel.

Skladba pojištění musí ycházet z činností, které podnikatel provozuje.

Základem pojištění by mělo být pojištění majetku a nemělo by chybět ani pojištění odpovědnosti za újmu.
Nezapomínejte na dopojištění strojů a elektroniky, které se sjednává v mnohem širším rozsahu než pojištění běžného majetku a kryje i jejich poruchy či mechanické poškození.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky