BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Program Dešťovka blog, článek

Program Dešťovka
Sdílejte na Facebooku


V dotačním programu, který startuje letos v dubnu, je připraveno sto milionů korun pro ty, kdo chtějí podpořit zachytávání dešťové vody a její využívání na zalévání zahrady nebo splachování WC.

 
Patříte-li mezi ekology, chcete-li šetřit a není vám lhostejné, že záchod splachujete pitnou vodou,je tu skvělá příležitost.
Stát chystá nové dotace, které podpoří nádrže na zachytávání dešťové vody nebo systémy, které umožňují splachovat WC už použitou vodou, třeba ze sprchy. Program dostal jméno Dešťovka.

Spláchnout WC ze sprchy

Nový dotační program je šitý na míru hlavně vlastníkům rodinných domů, kteří přemýšlejí o úsporách kohoutkové vody.
Detaily a podmínky nutné pro získání podpory zveřejní Ministerstvo životního prostředí v dubnu, některé podrobnosti jsou ale známé už teď.
Cílem je motivovat občany k využívání dešťové vody, a to především tam, kde je to opravdu potřeba.


Program bude zaměřený na využívání dešťové vody na zálivku nebo splachování.

Podporováno bude i využití přečištěné odpadní vody na zálivku nebo jako užitkové vody.
Dotace jsou určené také na opatření na retenci a zasakování srážkových vod.

Stále častější sucho

Voda je vzácná komodita. Člověk si to ale uvědomí až v okamžiku, kdy jí není dostatek.
Odborníci mají za to, že pro Česko doba dostatku už v podstatě skončila.
V některých oblastech  zemědělci s nedostatkem vody bojují už řadu let.

Systémy zachycující srážkovou vodu nebo upravující odpadní vodu v domácnosti jsou na trhu různé. Na rozdíl od dotačního programu Nová zelená úsporám, který přispívá na zateplování domů, ale ministerstvo neplánuje vydat závazný seznam technologií, z nichž si žadatelé budou muset vybrat.

Ty nejjednodušší systémy ale budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených suchem.

Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami. Zvýhodněny budou i obce, kde v minulosti platily zákazy zalévání nebo napouštění bazénů.

Dešťovka je rozdělená do tří základních kategorií, které se liší výší dotace.


Příspěvek na jedno opatření může u všech oblastí dosáhnout maximálně 50 procent z celkových způsobilých výdajů.
Například na zachytávání srážkové vody pro zalévání zahrady může žadatel získat až 20 tisíc korun jako fixní dotaci a k tomu ještě 3500 korun za každý metr krychlový nádrže.

V případě akumulace srážkové vody pro splachování WC nebo zálivku je připraveno až 30 tisíc korun jako fixní dotace a 3500 korun za každý metr krychlový nádrže.

Využití přečištěné odpadní vody, například ze sprch nebo umyvadel, pro splachování WC bude podporováno dotací až 60 tisíc korun fixní částky, pokud bude domácnost zároveň využívat i srážkovou vodu.

Domy, které mají srážkové vody svedeny přímo do kanalizace a chtějí se odpojit, mohou dostat fixní dotaci až 15 tisíc korun a k tomu ještě 3500 korun za každý metr krychlový retenční nádrže. Ta může mít podobu i zahradního jezírka nebo rybníčku.


Dotace jen s odborníkem

O dotaci z programu Dešťovka budou moct žádat majitelé nebo stavebníci rodinných a bytových domů. Chaty, chalupy nebo jiné rekreační domky jsou z programu vynechány. Pilotní výzvu vyhlásí Ministerstvo životního prostředí pravděpodobně v dubnu a příjem žádostí by měl odstartovat v květnu letošního roku. Elektronické žádosti o dotaci budou zájemci odesílat na Státní fond životního prostředí ČR.

Program bude administrovaný podobně jako Nová zelená úsporám.
Administrace žádostí budou probíhat na čtrnácti krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí.
Stejně jako u Nové zelené úsporám bude platit pravidlo 3 plus 3 plus 3. Žadatel se do tří týdnů po podání elektronické žádosti dozví, zda byla schválena, nebo je třeba něco doplnit. Tři týdny jsou zapotřebí ke schválení dotace. Pokud žadatel projekt zrealizuje a zašle všechny dokumenty, do tří týdnů pak bude mít peníze na účtu.

Tím ale podobnost s dotacemi na zateplení nekončí. Bez odborníka to totiž nepůjde ani v případě tohoto programu. Před vlastním podáním žádosti je nutné vyhledat odborníka, který zpracuje odborný posudek, tedy zjednodušenou projektovou dokumentaci. Splnění podmínek pro zařazení do programu se bude dokládat právě odborným posudkem.

Dešťovka na praní

Dešťová voda může mít různé využití. Většinu lidí napadne zalévání, splachování, oplachování, úklid...
Dešťová voda je ale nejenom mokrá, ale také měkká. Zpravidla měkčí než voda z vodovodního řadu. Když se použije na praní prádla, dá se díky tomu ušetřit na pracím prášku, kterého stačí méně. A také vodní kámen vám neničí pračku.


Pro dotační program Dešťovka se ministerstvo životního prostředí rozhodlo kvůli opakovaným dlouhodobým obdobím sucha.
Chtějí lidi motivovat k využívání dešťové vody. Pořízení zahradní nádrže na dešťovou vodu nebo systému na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla nebo pračky tak bude pro občany dostupným řešením na podporu šetrného hospodaření s vodou.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky