BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Rodina a práce blog, článek

Rodina a práce
Sdílejte na Facebooku

Pro podnikatele jsou důležité nejen vztahy v práci a mezi spolupracovníky, ale i v rodině a mezi partnery.
Základem fungující rodiny a byznysu je o všem otevřeně komunikovat,a to i o nepříjemných věcech.
Vyslechnout a zvažovat názory ostatních a jejich pohled na danou situaci, stejně jako vlastní názory a pohled.
Zároveň vážně posoudit obavy, potřeby a cíle všech, kteří jsou do situace zainteresovaní.
 
Nijak jejich postoj nesnižovat a nebagatelizovat, naopak se upřímně a se zájmem snažit najít společné řešení.
Rodina se může obávat, že podnikání příliš zasáhne do jejího života, okrade ji o společný soukromý čas, nebo dokonce o peníze a bude pro ni znamenat nejistotu.

Zaměstnanci mohou mít pocit, že rodinná vazba některé lidi ve firmě zvýhodňuje.

Pomohou jasná pravidla, jasně nastavené hranice mezi soukromou a rodinnou sférou, čas vymezený pro práci a soukromí i pevná osobní integrita zúčastněných.

Je potřeba mít vždy na paměti, že co jednomu bude připadat jako výhoda, může být pro druhého naopak nevýhodou.

Zkušenosti podnikatelek a podnikatelů ukazují, že je vždy třeba vzájemné důvěry, jasné rozdělení rolí, nastavení pravidel a chuť hledat kompromisy a funkční řešení.

Také je dobré si přiznat, že spojit soukromé a pracovní vztahy prostě nemusí být vhodné pro všechny a nemusí to vyhovovat všem.
A přiznat si i to, že některé vztahy se s některými životními nebo pracovními cíli zkrátka spojit nedají.
A že jsou situace, v nichž uspokojivé řešení může přinést jedině ochota se něčeho vzdát.
Co se nepovede, je lepší si nevyčítat, ale poučit se a příště to udělat jinak.
 
Jak při společném rodinném podnikání, tak i v každém partnerství je nejdůležitější velká dávka tolerance a spousta kompromisů.Jinak to prostě nejde.

Také oddělovat práci a rodinu, ne vždy to tak jde na 100%.
V práci pracuj, doma se věnuj rodině.
Funguje nemísit tyto dvě části našich životů dohromady.
Ve vysokém managementu je pravidlem,že dobrý manažer musí zvládnou obojí.Rodinu i byznys.
Nepovažuje se za dobrého manažera člověk, který sice bezvadně řídí firmu, ale rodinu má v troskách.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky