BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Souhlas s použitím daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě blog, článek

Souhlas s použitím daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě
Sdílejte na Facebooku

Novela zákona o DPH z ledna 2013 ukládá povinnost plátců daně při elektronické fakturaci evidovat souhlas fakturační protistrany.
Dále ukládá povinnost evidovat písemný souhlas s daňovými doklady v elektronické formě.

Povinnost týkající se souhlasu příjemce elektronického daňového dokladu je v podnikové praxi nezřídka porušována.
Řada firem v současnosti posílá fakturu v elektronické podobě a nemá evidován souhlas protistrany.
Doporučuje se proto zajistit souhlas v případě použití elektronického daňového dokladu v souladu se zákonem.

Daňový doklad

Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o DPH.
Může mít listinnou nebo elektronickou podobu. V § 26, v oddíle 1 pojednávajícím o obecných ustanoveních o daňových dokladech,
je v odst. 3) napsáno:

„Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.“

Novela určila potřebu souhlasu fakturační protistrany nejenom s vystavením, ale i s použitím elektronického daňového dokladu.

Jak by měl souhlas s elektronickou fakturací vypadat?

Způsob souhlasu s použitím elektronické fakturace není stanoven.
Právní úprava vede k potřebě dohody mezi obchodními partnery.
Jedná se ale o jakýkoli písemný souhlas, formální či neformální, ale uchovatelný.
Výstavce by totiž měl tuto skutečnost evidovat.

Neformální souhlas ale neznamená nedůvěryhodný.
Nedoporučuje se například používat pro provedení souhlasu praxi s využitím formulářů volně vystavených na internetu, kde je může vyplnit prakticky kdokoli, bez možnosti spolehlivé autentifikace osoby, která jej vyplnila.

Písemný souhlas nemusí být učiněn pouze na papíře.
Písemná forma je podle § 40 odst. 4 Občanského zákoníku zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
 
Podle ustanovení občanského zákoníku tedy lze pohlížet na souhlas učiněný písemnou formou, pokud byl úkon učiněn takovými elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a zaručené určení osoby, která právní úkon učinila.

Lze tedy doporučit získání souhlasu e-mailem s použitím techniky zaručeného elektronického podpisu.
Jinou možností je například využití souhlasu stvrzeného datovou zprávou z informačního systému datových stránek (ISDS) nebo jinou spolehlivou autentifikací souhlasu prostřednictvím mechanismů, jako je například zákaznický portál výstavce faktury s řízením zabezpečených přístupů na úrovni zaručené autentifikace osoby tak, aby udělení souhlasu později bylo možné spolehlivě prokázat logy dat, které již české soudy připouštějí jako důkaz.

Rozhodnutí, zda používat elektronické faktury či nikoli, zůstává v každém případě vždy věcí dohody obchodních stran.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky