BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Žena v domácnosti a zdravotní pojištění blog, článek

Žena v domácnosti a zdravotní pojištění
Sdílejte na Facebooku

Žena v domácnosti

Označení „žena v domácnosti" nemá žádný právní podklad, tento termín není v žádném právním předpise definován.
Lidově se za „ženu v domácnosti” označuje žena, která není zaměstnaná a ani nepodniká.

Zdravotní pojištění platí stát v případě nulových příjmů

Za ženu – matku v domácnosti (ale případně i otce nebo jinou osobu, která má dítě v péči) platí zdravotní pojištění stát, a to podle paragrafu 7 Zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, v případě, že celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
Zákon dále uvádí:
Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

Stát tedy platí zdravotní pojištění pouze za osobu, která nemá žádné příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Pokud se tato osoba rozhodne vstoupit do podnikání, stává se tak osobou samostatně výdělečně činnou a nebude již za ni platit zdravotní pojištění stát.

A co ženy na mateřské nebo pobírající rodičovský příspěvek.

Zatímco při pobírání peněžité pomoci v mateřství nelze osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, při rodičovské dovolené je podnikání možné.
 
Platí tedy, že zatímco souběžně s pobíráním peněžité pomoci v mateřství nelze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost bez ztráty příspěvku, při pobírání rodičovského příspěvku lze podnikat neomezeně a bez problémů.

Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Ani žena (a od roku 2009 ii muž), která pobírá peněžitou pomoc v mateřství, však nemusí s živností zcela skončit.
Ztráta příspěvku totiž nehrozí, pokud podnikatelka činnost nevykonává osobně.
Pokud tedy po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství přijme zaměstnance, který bude činnost vykonávat, splňuje tak podmínky pro pobírání mateřské.

Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky