BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Živnost řemeslná blog, článek

Živnost řemeslná
Sdílejte na Facebooku

Řemeslná živnost patří mezi živnosti ohlašovací.
Týká se profesi jako je např. řezník, pekař, sklář či kadeřník.

Kompletní přehled živností spadajících do této kategorie je uveden v příloze 1 živnostenského zákona.

Pokud splníte stanovené podmínky, můžete většinu živností provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku.
Živnost pak vzniká dnem ohlášení, tzn. že živnost můžete provozovat ihned po ohlášení, i když  ještě nemáte v ruce živnostenské oprávnění.
K tomu, aby vám mohla být uznána řemeslná živnost, musíte doložit své ukončené vzdělání a prokázat odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost některými z níže uvedených dokladů:

Doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
Doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
Doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
Doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
Doklad o uznání odborné kvalifikace, vydaný uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace nebo ověření či uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Doklady o odborné způsobilost mohou být nahrazeny doklady o

- řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
- řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
- řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
- řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
- řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo   zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je   živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo vykonání šestileté praxe v oboru.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky