BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Zkušební doba blog, článek

Zkušební doba
Sdílejte na Facebooku

Zkušební doba je období,během kterého zaměstnanec a zaměstnavatel zjišťují ,zda budou v pracovním poměru pokračovat,nebo zda v něm pokračovat nebudou. Pak může jeden nebo druhý pracovní poměr bez vysvětlování okamžitě ukončit.

Jak dlouhá může být zkušební doba?
Může ji zaměstnavatel prodloužit nebo zopakovat, když povýšíte nebo změníte druh práce?
Máte nárok na dovolenou a nemocenskou?
Jak dát ve zkušební době výpověď?

Jak správně sjednat zkušební dobu

Zkušební doba není povinná ani automatická, zaměstnavatel a zaměstnanec se na ní musejí písemně dohodnout, jinak je neplatná.
Obvykle se zkušební doba sjednává v pracovní smlouvě. Případně lze uzavřít samostatnou písemnou dohodu o zkušební době.

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který je domluvený jako den nástupu do práce, případně jako den jmenování vedoucího zaměstnance.
Později, zpětně a dodatečně, zkušební dobu sjednat nejde.

Dá se prodlužovat? A krátit?

Zkušební doba může trvat maximálně tři měsíce, u vedoucích zaměstnanců šest měsíců.

Za vedoucího zaměstnance se považuje každý pracovník, který má právo řídit a úkolovat aspoň jednoho podřízeného.

Zkušební doba zároveň nesmí být delší než polovina smluvené délky pracovního poměru, to se týká smluv na dobu určitou.
Jestli máte smlouvu na čtyři měsíce, zkušebka může trvat nanejvýš dva. Pokud nebudete toto omezení respektovat a domluvíte si se zaměstnavatelem delší zkušební dobu, nebude takové ujednání platné.

Prodlužovat vám zaměstnavatel zkušební dobu během pracovního poměru nesmí.
Teoreticky se ale můžete dohodnout na jejím zkrácení nebo zrušení.
Když se bude vaše pracovní smlouva nebo pracovní poměr nějak měnit,např. vás zaměstnavatel přeřadí na jiný druh práce nebo povýší na vedoucího, novou zkušební dobu s vámi při té příležitosti sjednat nesmí.
To samé platí, když máte smlouvu na dobu určitou a šéf vám ji prodlouží,a to i v případě, že vám zaměstnavatel místo dodatku k původní pracovní smlouvě dá podepsat smlouvu novou.

Novou zkušební dobu by bylo možné dohodnout jedině v případě, že by nešlo o změnu pracovního poměru, ale o založení nového pracovního poměru,což by se mohlo stát například jmenováním do vedoucí funkce.
Jmenování do vedoucí funkce je ale něco jiného než povýšení(týká se především organizačních složek státu).


Zkušební dobu lze prodloužit v jediném případě, a to když v jejím průběhu zaměstnanec nepracuje kvůli celodenním překážkám v práci nebo kvůli dovolené.

Konec ve zkušební době

Ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec pracovní poměr snadno a rychle ukončit, bez vysvětlování. V obou případech je ale nutné udělat to písemně.

Pracovní poměr skončí dnem, kdy je druhé straně doručeno zrušení pracovního poměru ve zkušební době, pokud tedy v listině není uvedený den pozdější. Pokud byste pouze ústně oznámili zaměstnavateli, že pracovní poměr ukončujete, nebo přestali docházet do práce ještě před tím, než zaměstnavateli doručí vaše oznámení o zrušení pracovního poměru, mohli byste si značně přitížit.
Kdyby zaměstnavateli kvůli vaší nepřítomnosti vznikla škoda, třeba by nestihl dokončit včas zakázku a platil sankci za pozdní dodání zboží, mohl by po vás škodu vymáhat. Skončit v práci můžete, až když pracovní poměr řádně ukončíte.

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru je možné předat osobně do vlastních rukou, případně i elektronicky nebo poštou.
Důležitý je ale termín. Dokument musí být doručený nejpozději poslední den zkušební doby, jinak zrušení pracovního poměru nebude platit. Dokument můžete doručit osobně, pak si jeho převzetí nechte potvrdit, můžete ho poslat poštou doporučeně.Pokud zaměstnavatel vaši výpověď od pošty nepřevezme, je považovaný za doručený po té, co byl deset dní uložený na poště.


Kdy vás vyhodit nesmí

Zaměstnanec je ve zkušební době zranitelnější, může o práci kdykoli přijít. Pokud ale ve zkušební době skončíte v pracovní neschopnosti, jistou zákonnou ochranu nad sebou máte. Prvních čtrnáct dní pracovní neschopnosti s vámi zaměstnavatel pracovní poměr ukončit nemůže.
Když to udělá, měli byste se bránit. Patnáctý den pracovní neschopnosti už vás ve zkušební době zaměstnavatel může propustit zcela v souladu se zákonem.

Každopádně jinak platí, že když ve zkušební době onemocníte, máte nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky (minimálně do té doby, než vás propustí).

Každý zaměstnanec, který nastoupí do nového pracovního poměru, je totiž ze zákona od prvního dne nemocensky pojištěný a zaměstnavatel má povinnost za něj nemocenské pojištění odvádět.


Když se vám ve zkušební době stane pracovní úraz, máte stejné nároky jako jiní zaměstnanci, zkušební doba na to nemá vliv.

Dovolená

Nárok na dovolenou není v zákoně na zkušební dobu nijak navázaný.
Abyste mohli dovolenou čerpat, musíte u zaměstnavatele odpracovat alespoň šedesát dní, případně splňovat další podmínky.
Jestli jste u zaměstnavatele v pracovním poměru míň než jeden rok, máte nárok jen na poměrnou část dovolené: na jednu dvanáctinu roční dovolené za každý měsíc pracovního poměru.

Jestli jste pro zaměstnavatele v daném roce ještě neodpracovali ani šedesát dní, máte nárok pouze na dovolenou za odpracované dny, konkrétně na jednu dvanáctinu roční dovolené za každých jednadvacet odpracovaných dnů.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky