BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Clo a DPH u zásilek ze zahraničí blog, článek

Clo a DPH u zásilek ze zahraničí
Sdílejte na Facebooku

Za zásilku ze zahraničí můžete v některých případech doplácet DPH a clo.

Je důležité kolik jste za ni zaplatili.

Nakupování v zemích mimo EU
 
Typicky se může jednat o čínské e-shopy, které mají mnohdy i nulovou sazbu za poštovné, čímž mnohé zákazníky nalákají k nákupu.
Velmi záleží na tom, jakou má balíček hodnotu.
Podle toho se totiž vyměřuje daň z přidané hodnoty a případně ještě clo.

Je-li úhrnná hodnota zásilky nad 22 eur, platíte pouze DPH.
Pokud je vlastní hodnota zásilky nad 150 eur, platíte i clo.

Vlastní hodnotou zboží se myslí samotná cena za dané zboží.
Poštovné do této částky započítáváno není.
Pokud si tedy například z čínského e-shopu objednáte svetr, který bude stát 20 euro či ekvivalent 20 eur, netýkají se vás žádné poplatky.
Pouze se můžete setkat s tím, že čínský prodejce bude chtít zaplatit poštovné.
Poštovné se však do hodnoty zboží nepočítá.

Jestliže si ale objednáte například kabát, pravděpodobně už za něj zaplatíte více než 22 eur.
Pokud bude částka mezi 22 eury a 150 eury, zaplatíte pouze DPH.
Sazba DPH činí 21 %.
V tomto případě se však DPH bude vypočítávat i z poštovného.
Pokud stojí kabát 30 eur a poštovné 5 eur, platíte DPH z částky 35 eur.

V případě, že si ale objednáte zboží za více než 150 eur, musíte už zaplatit nejen DPH, ale i clo.
I v tomto případě se clo bude vypočítávat i z poštovného.


Zboží bude stát 149 eur a poštovné 5 eur.
V takovém případě nepřesáhnete hranici pro osvobození od cla, protože vlastní hodnota zboží nepřekročila 150 eur.
Zaplatit musíte jen DPH z částky 154 eur.

Pokud bude zboží stát 151 eur a poštovné 5 eur, pak už clo platit musíte.Budete jej však platit z částky 156 eur, protože do částky k proclení se započítává i cena poštovného.
DPH pak zaplatíte z částky 156 eur + vypočítané clo.

Sazba cla není jednotná pro všechny typy zboží, které vám přijdou.
Závisí to na sazebním zařazení zboží celní správou.

DPH je jednotné a vždy v sazbě 21 %.
Vypočítává se však z ceny zboží + poštovné + případné vyměřené clo.

Pozor na výjimky

Výše uvedené platí. Až na několik výjimek, které jsou z tohoto pravidla vyňaty. Těmi jsou
- alkoholické výrobky,
- parfémy a toaletní vody,
- tabák a tabákové výrobky.

Na toto zboží se nevztahuje osvobození od cla ani od DPH.
Ať už tedy jejich hodnota bude jakákoli, clo vám bude v každém případě vyměřeno a musíte jej zaplatit.

Nakupování v rámci EU

Pokud nakupujete zboží v rámci EU, placení cla ani DPH se vás netýká.

Ovšem pozor, pro účely placení DPH a cla je důležité, odkud objednané zboží putuje.
Pokud objednáváte přes čínský e-shop, ale zboží jde ze skladu z EU, placení cla ani DPH se vás netýká bez ohledu na hodnotu zboží.
V opačném případě, kdy nakupujete například na německém e-shopu, ale zboží jde ze skladu mimo EU, se vás od určitých částek může placení DPH a cla týkat.

Soukromé balíčky

Obecně se jedná o dárkovou zásilku, kterou posílá soukromá osoba jiné soukromé osobě.

Příkladem může být situace, kdy vám ze země mimo EU (např. Asie) pošle nějaký kamarád balíček do země EU (Česká republika).
Pokud jde o zboží neobchodní povahy a je určeno pouze pro osobní účely, je od cla osvobozen balíček, jehož hodnota nepřesahuje 45 eur.
V omezených případech pak toto pravidlo platí i na tabákové výrobky, parfémy a alkoholické nápoje.

Do limitu 45 eur je možné osvobodit od cla:

- 50 ks cigaret, nebo 25 ks doutníčků, nebo 10 ks doutníků, nebo 50 g tabáku    
      ke kouření, nebo úměrnou soupravu těchto výrobků,
- 1 litr destilátů a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 %     objemových nebo nedenaturovaný líh s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více, nebo 1 litr destilátů a lihovin, aperitivů na bázi vína nebo lihu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % nebo šumivá vína či likérová vína. Případně 2 litry úměrné soupravy těchto výrobků a nešumivá vína,
- 50 g parfému nebo 0,25 litru toaletní vody.

Pokud máte více kusů či objemu daného zboží, musíte to, co je nad rámec, proclít.
A pokud bude hodnota celého balíčku nad 45 eur, musíte proclít celý balíček.

DPH
 
Co je do hodnoty 45 eur, nepodléhá zdanění.
 
Výjimkou je dovoz kávy nebo čaje.
Tam se osvobození vztahuje na množství:
- do 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence a 100 g čaje,
- 40 g čajového extraktu a esence.

Opět platí, pokud překročíte cenovou hladinu nebo maximální povolené množství, musíte zaplatit DPH.

Soukromé balíčky v rámci EU

Pokud se vaši přátelé nebo rodina nachází na území Evropské unie a odtud balíčky odesílají, netýká se vás placení cla ani DPH, i kdyby byla hodnota balíčku 1000 euro.

A pozor na další výjimky

Ačkoli pro území EU platí, že balíčky posílané v rámci ní nepodléhají celnímu řízení ani vyměřování daní z přidané hodnoty, dejte si pozor na to, jestli je daná oblast v celním území.

Některé oblasti jsou totiž z tohoto území vyňaty:

- Dánské království se do celního prostoru počítá, ale Faerské ostrovy a Grónsko už nikoli.

- Francouzská republika se do celního prostoru počítá, ale oblast Saint-Pierre, Miquelon a Mayotte už ne.

- Italská republika se do celního prostoru počítá, ale republika San Marino, Vatikán, území Livigno a Campione d ́Italia a část teritoriálních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí od Ponte Tresa k Porto Ceresio už nikoli.

- Nizozemské království se do celního území počítá, ale Aruba, Bonaire, Svatý Eustach a Saba, Curaçao, a Sv. Martin (nizozemská část) už ne.

- Spolková republika Německo se do celního území počítá, ale bez ostrova Helgoland a území Büsingen.
- Španělské království se do celního prostoru počítá, ale mimo enkláv Ceuta a Melilla.

Pokud se sklady, ze kterých je zboží odesíláno, nacházejí na vyňatých celních územích, je na zásilky pohlíženo jako na zásilky, které přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii.

Jako přepočítací kurz pro stanovení limitů se použije kurz, který je platný v první pracovní den měsíce října s tím, že se použije od 1. ledna následujícího roku.

Přepočítací kurz na rok 2017 byl tedy určen podle toho, jaký byl kurz eura první pracovní den v říjnu 2016 (3. října 2016).
Kurz byl stanoven jako 1 EUR = 27,021 CZK. Tedy 10 EUR = 270 Kč. Ekvivalentem 22 euro je tedy po celý rok 594 Kč.

Prvním pracovním dnem v říjnu 2017 bylo pondělí 2. října.
Podle České národní banky byl v tento den kurz 1 EUR = 25,995 CZK.
Tento kurz bude tedy brán pro přepočítání po celý rok 2018 a ekvivalentem 22 EUR bude 572 Kč.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky