Účetní výkazy

Účetní výkazy
V kategorii Účetnictví
Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru Sdílejte na Google+ Sdílejte na Linkedin

Účetní výkazy, v ČR označované jako účetní závěrka, jsou dokumenty zobrazující finanční situaci účetní jednotky. Účetní jednotky jsou povinny každoročně, na konci svého účetního období, zveřejnit soubor těchto finančních výkazů. Některé účetní jednotky (např. ty, jejichž cenné papíry jsou kótované na burze) mají povinnost předkládat výkazy v kratších časových intervalech.  ...

Plátce DPH

Plátce DPH
V kategorii Podnikání
Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru Sdílejte na Google+ Sdílejte na Linkedin

Povinnost být plátcem DPH Podnikateli (osvč) nebo právnické osobě vzniká povinnost stát se plátcem DPH, pokud koná ekonomickou činnost a za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhl jeho obrat 1 000 000 Kč. Uplatňování DPH a jeho odvod finančnímu úřadu jako plátce DPH Je-li podnikatel (osvč) nebo právnická osoba plátce DPH, musí přidávat (zohledňovat cenu svých výrobků, zboží nebo služeb), tedy uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění. Tyto daně, o které se pro zákazníky zvyšuje cena výrobků, zboží a služeb, musí přiznat a odvést finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období. To je pro někoho kalendářní měsíc a pro někoho kalendářní čtvrtletí....

GDPR

GDPR
V kategorii GDPR
Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru Sdílejte na Google+ Sdílejte na Linkedin

GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Základní informace Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji....

Proforma faktura

Proforma faktura
V kategorii Fakturace
Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru Sdílejte na Google+ Sdílejte na Linkedin

Proforma faktura Proforma faktura je užívaný název pro doklad, který se nezařazuje do účetnictví, případně daňové evidence. Vystavuje se jako informační doklad pro provedení platby. Proforma faktura nemá žádný vliv na daň. Obsahuje stejné náležitosti jako klasická faktura, slouží však pouze pro informaci či jako podklad pro rozhodnutí, zda bude obchod uzavřen. Proforma faktura musí být zřetelně označena jako neúčetní doklad a také není daňovým dokladem.  ...

Dobropis

Dobropis
V kategorii Fakturace
Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru Sdílejte na Google+ Sdílejte na Linkedin

Opravný daňový doklad nahradil dříve používané termíny vrubopis a dobropis. Kdy vystavit opravný daňový doklad ( dobropis ) ? Opravný daňový doklad vystavuje plátce DPH, je-li třeba opravit základ daně a výši daně, což nastane obvykle při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při snížení či zvýšení základu daně (dodatečné slevy a doúčtování ceny, skonta, bonusy, příp. malusy) a dále pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti pro porušení povinnosti odkupu po ukončení nájmu. Dalším důvodem pro opravu základu daně a výše daně je vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, pokud se zdanitelné plnění neuskuteční....
Online fakturace, kompletní fakturační online systém, eet, eet evidence, faktura, zálohová faktura, proforma faktura, dobropis, nespolehlivý plátce dph, opravný daňový doklad a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURACE ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky