BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Daň z nabytí nemovité věci blog, článek

Daň z nabytí nemovité věci
Sdílejte na Facebooku

Od 1. listopadu 2016 vstupuje v platnost novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Dne 5. srpna 2016 byl ve sbírce listin vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
Zásadní změnou je, že poplatníkem daně bude kupující .Sazba se nemění, zůstává čtyřprocentní.

Budete-li v blízké době kupovat nemovitost, přibydou vám další starosti a administrativa s daní z nabytí nemovitých věcí. Kupující bude povinen podat daňové přiznání a zaplatit daň.
Od novely se očekává větší transparentnost a lepší výběr daně. Pro úřady je kupujícího jednodušší dohledat. Předpokládají, že kupující žije buď přímo v koupeném domě nebo je jeho bydliště dohledatelné v katastru nemovitostí.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta ze základu daně. Základem daně ale nemusí být jen kupní (sjednaná) cena nemovitosti. Kupní cena se porovná se 75 % z tzv. směrné hodnoty.
Směrná hodnota vychází ze současné ceny nemovité věci v místě, ve kterém se nachází a zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Výši směrné hodnoty tak ovlivňuje nejenom lokalita, ve které se nemovitost nachází, ale i její stav a vybavení.
Směrnou hodnotu určí finanční úřad na základě údajů o nemovitosti, které poplatník vyplní v daňovém přiznání.
Pro předběžný výpočet můžete použít kalkulačku směrné hodnoty přímo na internetových stránkách finanční správy http://smernahodnota.financnisprava.cz/?rok=2016 .
Základ daně pak činí buď kupní cena nebo 75 % směrné hodnoty, a to ta částka, která je vyšší.

 Pokud do teď hradil daň z nabytí nemovitých věcí převodce, byla většinou částka daně zahrnuta v kupní ceně nemovitosti. Financoval-li kupující nemovitost hypotékou, byla mu poskytnuta hypotéka v zásadě i na zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí, protože byla součástí celkové kupní ceny. Teď přešla povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí na kupujícího a nastal problém, na daň hypotéku totiž nedostane. Je tedy nutné myslet na to dopředu a mít částku na zaplacení daně k dispozici. Je jen otázkou času, zda banky nabídnou produkt, jak náklady na daň bude možné financovat.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky