BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Kdy zaměstnanec podává sám daňové prohlášení blog, článek

Kdy zaměstnanec podává sám daňové prohlášení
Sdílejte na Facebooku

Jste-li zaměstnaný, obvykle daně neřešíte. Automaticky vám to Vyřízuje mzdová účetní, vy musíte jen do 15. února podepsat předložené daňové přiznání.


Jako zaměstnanec si můžete ročně přivydělat až 6 000 korun bez podávání daně.
Tyto příjmy se sčítají z přivýdělků podnikatelských, z pronájmu i z takzvaných ostatních příjmů.
Limit 6 000 korun za rok se týká zaměstnanců,penzisté a lidé na rodičovské dovolené mají hranici 15 000 korun.
 
Pokud jste měli v roce víc zaměstnavatelů ve stejném časovém období, podává daňové prohlášení zaměstnanec sám.
Záleží však ještě na tom, jakou smlouvu jste měli s druhým zaměstnavatelem a kolik peněz jste si vydělali.
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ),kdy zaměstnavatel z vaší mzdy odváděl zálohu na daň, stejně jako váš hlavní zamestnavatel.

Máte-li dohodu o provedení práce (DPP),daňové přiznání budete vyplňovat, když jste si na DPP vydělali více než 10 000 korun za měsíc. V tom případě za vás zaměstnavatel také odvedl zálohu na daň.
Pokud se však váš měsíční příjem z DPP vešel do 10 000 korun, odvedl za vás zaměstnavatel srážkovou daň ve výši 15 procent a vy již nemusíte daně řešit. O ty z hlavního zaměstnání se postará mzdová účtárna.

Dále,okud jste si jako zaměstnanec vydělal více než 1 296 288 korun hrubého za rok, pak budete platit takzvanou solidární daň.
Ta se počítá jako sedm procent z toho, co jste si vydělali nad tento limit. A opět je třeba, abyste přiznání podali sami.
Solidární daň se hradí z peněz vydělaných v zaměstnání nebo podnikáním.
Jestliže jste hranice dosáhli díky příjmům z pronájmu, příjmům kapitálovým či ostatním, nemusíte solidární daň řešit.

   
Máte-li kromě zaměstnání příjem z pronajímání nemovitosti či pravidelně pronajímáte nějakou movitou věc ( auto, stavební stroje), musíte daňové přiznání podávat.

Pokud podnikáte, musíte podat daňové přiznání, i když mzda od zaměstnavatele tvoří většinu vašich peněz.
Přivyděláte-li si jako zaměstnanec podnikáním  méně než 6 000 korun, nemusíte daňové přiznání podávat,musíte však podat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

I honoráře jsou příjmy podle § 7, takže i když nemáte živnostenské oprávnění, budete vyplňovat podnikatelskou přílohu k daňovému přiznání. I zde jsou však výjimky.
Když jde o honoráře za příspěvky do médií (tisk, rozhlas, televize, ale i internet), za které jste od jednoho zadavatele dostali v jednom měsíci do 10 000 korun, strhne za vás 15procentní srážkovou daň on a vy nic nemusíte řešit. Je to obdobné jako u dohody o provedení práce.

Jde-li o honoráře jiné (například za vystoupení, za napsání knihy...) nebo o honoráře za příspěvky do médií, ale nad 10 000 korun, dostanete je vyplaceny v plné výši a budete se muset sami postarat o daň.
Jedině v případě, že by byl honorář ojedinělý a vešel se do 6 000 korun, nebudete se jím muset dále zabývat.
Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení však podat musíte.

V daňovém přiznání existuje paragraf 10 – ostatní příjmy. Do něj se schová třeba prodej štěňat, přebytků ze zahrádky, ojedinělý příjem za grafickou práci, překlad, ušití výbavy, pomoc na stavbě. I zde platí šestitisícový limit.
   
Získáte-li peníze, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny a je to více než 5 milionů korun, musíte to finančnímu úřadu oznámit. Třeba když dostanete velkorysý dar.
Nemusíte podávat daňové přiznání, stačí sepsat výši příjmu, popis okolností nabytí a datum, kdy příjem vznikl.
Je-li však tento dar evidován v některém z registrů (katastr nemovitostí), nic řešit nemusíte.

Příjmy, které spadají pod § 10 a jsou svou podstatou příležitostné (neopakují se několikrát do roka, ale ani každoročně), jsou od daně osvobozeny, když nepřesáhly 30 000 korun za rok. Nemusíte je danit ani podávat daňové přiznání.
Další výjimkou jsou včelaři. U nich se nedá mluvit o příležitostné činnosti, nemusí se však o daně starat, pokud nemají více než 60 včelstev.

Když předčasně (před dosažením věku 60 let) vypovíte životní pojištění nebo penzijní připojištění, musíte takzvaně dodaňovat, pokud jste v předchozích letech uplatňovali daňové úlevy.
Jako příjem uvedete celou částku, o kterou jste si v uplynulých deseti letech snížili daňový základ.
Dodanit musíte i v případě, že jste jednu pojistku vypověděli, peníze vybrali a obratem si uzavřeli jiné obdobné pojištění. 


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky