BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Odchod do důchodu blog, článek

Odchod do důchodu
Sdílejte na Facebooku

Plánujete-li odchod do důchodu,pak je třeba splnit dvě podmínky.
Dostatečně dlouho se účastnit důchodového pojištění, které je součástí toho sociálního, a dosáhnout důchodového věku.
V praxi tedy bude rozhodovat počet odpracovaných let, avšak pokud chcete začít pobírat starobní důchod v roce 2017, musíte jich mít alespoň 33.

Ověřte si, jaký je pro vás důchodový věk, kdy ho dosáhnete a jakou dobu pojištění musíte splnit.
To zjistíte například na webu ČSSZ.
Rovněž je dobré připravit si doklady o dobách, které ČSSZ nemá v evidenci,například doklady o studiu, vojně a péči o děti.

Lidé chystající se do penze by také měli zvážit, od jakého data chtějí pobírat důchod.
Nemusí to být totiž nutně datum dosažení důchodového věku, a pokud budou pokračovat ve výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku bez pobírání důchodu, navýší si výši důchodu.

Je také třeba si rozmyslet, jak se bude důchod vyplácet.
Může to být na účet v bance, případně na účet manžela nebo manželky, případně v hotovosti na poště.

Následně je třeba žádost o důchod sepsat na OSSZ a podat osobně.
Žádost o důchod ale můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.  

Při podání žádosti o důchod je nutné mít s sebou doklad totožnosti a pro výplatu důchodu na účet předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis, který naleznete na webu OSSZ.
Nutné jsou i zmíněné doklady o dobách, které ČSSZ nemá v evidenci.

O tom, jestli vám byl důchod přiznán, obdržíte od ČSSZ písemné rozhodnutí.
Pokud ano, je třeba oznámit to vaší zdravotní pojišťovně a nastává povinnost do 8 dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu.( například změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání důchodu apod.)

Důchod podléhá i zdanění, pokud v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální mzdy.
Daní se ale jen částka dosažená nad tímto limitem, nikoliv celý důchod.
V roce 2017 daňové přiznání podával ten důchodce, který ve zdaňovacím období 2016 pobíral v úhrnu důchod vyšší než 356 400 Kč, tedy měsíčně důchod vyšší než 29 700 Kč.

Maximální hranici pro odchod do důchodu byla stanovena na 65 let, změna se ale neprojeví dřív než po roce 2030 a týkat se bude lidí narozených po roce 1965.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky