BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Sociální pojištění OSVČ blog, článek

Sociální pojištění OSVČ
Sdílejte na Facebooku

Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění.
Povinnost odvádět částky je pro OSVČ uložena rozdílně pro důchodové pojištění (spolu s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti) a pro nemocenské pojištění.
Platba pojistného na důchodové pojištění je ve většině případů povinná, do nemocenského pojištění se OSVČ zapojuje dobrovolně.

Jestliže OSVČ nedoloží, že je její činnost vedlejší, je považována za hlavní.
V prvním roce podnikání hradí minimální zálohy, v dalších letech na základě dosažených příjmů, alespoň však ve výši minimálních záloh.

Výše minimálních měsíčních záloh na sociální pojištění pro OSVČ hlavní činí v roce 2017 celkem 2061 Kč

Sociální pojištění OSVČ vedlejší

Osobou, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, může být osoba, která v kalendářním roce:

 - vykonávala zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel odvádí sociální pojištění),
 - měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 - měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství,
 - osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby,
 - vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
 - byla nezaopatřeným dítětem (studium).

OSVČ vedlejší nemusí platit v prvním roce podnikání minimální zálohy.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky